Anthony Cragg - Wervelcolom
The articulated column

Beeldvergroting?    -    Klik op de afbeelding!

De Wervelcolom van Anthony Cragg staat in de buurt van de beelden Kaspar van K.H. Hödicke en Figurine van David D. Lauer en Monument van Erwin Heerich. Deze artistieke omgeving maakt relaties mogelijk maar ook de rood-gele achtergrond van het Kreishaus en het bordes enerzijds en het dichte groen van de bomen in het park anderzijds.
De monumentale grootte, de zwarte patina en de ongewone vormentaal van het beeld zijn ideaal geschikt voor de opvulling van de ruimte tussen het park en de bebouwing.
Wie rond de Wervelcolom loopt wordt verrast door de abrupte afwisseling van de formaties en de verschijningen van het beeld. De Wervelcolom doet enerzijds denken aan een samenhangend geheel van aan- en afzwellende lichamen, anderzijds aan een in tal van segmenten getrokken gewas waarvan het innerlijke rythme door emotionele contracties genoerd is. Ondanks de relatieve eenvoud van de structuur van de Wervelcolom – een middenas met een aantal op elkaar gestapelde exacte cirkelvormige lichamen van verschillende grootte – krijgt het beeld door de afwijkingen van de middenas van de totale opbouw en van de afzonderlijke segmenten een emotionale waarde.

        
Beeldvergroting?    -    Klik op de afbeelding!

Anthony Cragg heeft een oeroud principe van plastisch vormgeven, het om een middenas draaien van een lichaam, met een emotionele, maar ook gecalculeerde werkwijze nieuw toegepast en een beeld gemaakt, dat zonder reden mooi is, een gebeuren uit zich zelf.