Wang Du - China Daily
Services Top Task for Games

Beeldvergroting?    -    Klik op de afbeelding!

Het beeld is afkomstig van Galerie Arndt und Partner, Berlijn. Het werd door de familie Peters-Messer gekocht en ter gelegenheid van het 170-jarige jubileum van de Firma Peters-Messer aan de 'Skulpturensammlung Viersen' geschonken.

Het bronzen beeld China Daily, Services Top Task for Games, is gemaakt in 2007. Een in elkaar gefrommelde krant werd in klei gemodelleerd en vergroot. Het gaat hier om het Chinese dagblad 'China Daily' met daarin artikelen over de voorbereiding van de Olympische Spelen die in 2008 in Peking plaats hadden. Het gaat hier dus om een 'realistisch' gekopieerd object uit de media. Iedere dag weer wordt er veel moeite gestoken in het tijdig brengen van het laatste nieuws dat vervolgens binnen een handomdraai niet meer actueel is en bij het oud papier belandt. Er zijn echter grote verschillen tussen het rondslingerende afval in het park naast de Städtische Galerie en het uitvergrote 'afval' van het bronzen beeld: het is gemonumentaliseerd en gaat niet langer op in de massamedia. Door het materiaal en het galvanisch bewerkte oppervlak is het afval getransformeerd tot duurzaam monument.

Deze transformatie - van media tot monument - vraagt om een bijzondere visie van de kunstenaar op zijn object, de media. Het object van de kunstenaar krijgt een ambivalente status: enerzijds gaat het om waardeloos afval, anderzijds wordt oud nieuws door het gebruik van een kostbaar materiaal als zilverbrons tot monument verheven. In deze ambivalentie ligt kennelijk een serieus bedoeld waardeoordeel verscholen.

Het beeld is op een onder het gras verborgen fundament geplaatst en lijkt op een weggegooid propje krant, maar dan in indrukwekkende maten. De groeven en hoeken van het verfrommelde materiaal doen aan stenen formaties uit het gebergte denken.

           
Beeldvergroting?    -    Klik op de afbeelding!

De associatie met een afgebroken rotsblok wordt echter meteen weer teniet gedaan door de duidelijk zichtbare, diep in het oppervlak ingebedde letters. Hier verbergt zich een kolossale tekst tussen vouwen en frommels. In het glanzende oppervlak worden de wolken en het blauw van de lucht weerspiegeld.

     
Beeldvergroting?    -    Klik op de afbeelding!

De waarde van de media weerspiegeld zich in deze voor de kijker onleesbare tekst. De waarde en de macht van de media liggen uitsluitend in haar actualiteit. Hiermee worden individuele personen, groepen, partijen en regeringen, militaire en economische krachten bewogen en gestuurd.
De media hebben door hun teksten invloed op zowel belangrijke als onbelangrijke gebeurtenissen en kunnen deze onbewust of zeer gericht sturen, uitvergroten of laten verdwijnen. Op die manier kunnen de media voor sommigen een krachtig machtsinstrument zijn. Voor ongeïnteresseerden zijn de media zonder betekenis. Degenen die al hun hoop op het leven gericht hebben kunnen door de media in grote vertwijfeling worden gebracht of juist méér hoop krijgen. Het nieuws wordt als een deken over de daadwerkelijke gebeurtenissen gelegd, deze worden beschreven of verdraaid, uitgebeeld of aangepast. Op die manier wordt het nieuws zelf een gebeurtenis met een eigen realiteit, die wij vervolgens als de ware realiteit moeten accepteren. Het is onze realiteit, ook al werkt hij ons soms tegen.

Niets is sneller achterhaald dan een dagblad. De berichten zijn al verouderd voordat zij gedrukt zijn, maar de eindeloze bergen oud papier blijven en benauwen ons. In tegenstelling tot andere werken van de kunstenaar Wang Du is het uitvergrootte detail uit de krant als afval in China Daily echt niet bedreigend of afstotend maar mooi en glanzend... met de spiegeling van de lucht en de wolken.

Tekst: Joachim Peter Kastner  -   Vertaling: Britta Koopen